Polski Związek Żeglarski

Przedmiot:

System informatyczny to przyjmowania wniosków i wystawiania patentów żeglarskich

Opis:

Rozpoczęliśmy współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim. Na zlecenie PZŻ wykonaliśmy system informatyczny, przy pomocy którego do dzisiejszego dnia Związek wystawia Patenty Żeglarskie. System umożliwia pobieranie opłat za wystawianie patentów, generowanie wniosków o wydanie patentu, obsługę wniosków po stronie Związku, wydruk patentu, oraz logistykę związaną z wysyłką patentu do wnioskodawcy.

Analogiczny system powstał dla Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, który z biegiem czasu został wzbogacony o narzędzia do obsługi obiegu korespondencji. Oba systemy obsługujemy i rozwijamy do dnia dzisiejszego. Silnik LEA gwarantuje sprawną i bezpieczną pracę systemu.

Galeria projektu: