Cyfrowy dokument

Przedmiot:

Platforma do zarządzania dokumentami

Opis:

Na zlecenie klienta zbudowaliśmy platformę umożliwiającą łatwe podpisywanie, przechowywanie i wyszukiwanie dokumentów.

W systemie można tworzyć szablony dokumentów oraz bazy osób, firm lub organizacji, do których będą kierowane. W momencie rozsyłania, wszystkie zmienne zawarte w szablonie zostaną automatycznie uzupełnione o odpowiednie wartości – dla każdego odbiorcy niezależnie. Po przygotowaniu dokumentów do podpisania trafią one do odpowiednich adresatów za pośrednictwem wiadomości email lub zostaną udostępnione na tablet lub smartfon dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej. Po ich otrzymaniu odbiorca może podpisać je w formie odręcznego śladu naniesionego za pomocą komputera, tabletu lub smartfona. Gotowe dokumenty, wraz z podpisem i datą złożenia, trafią do bazy danych, gdzie będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.