mPark.one

Przedmiot:

Budowa systemu do obsługi płatnych parkingów

Opis:

Jednym z głównych elementów systemu mPark.one jest platforma zarządzania i monitoringu, dostępna online, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Umożliwia zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, definiowanie parametrów systemu i obsługi, a także obsługę płatności, parkingów, rozliczeń i wezwań. System stanowi centrum dowodzenia parkingiem i jego klientami.

Narzędziem operacyjnym, wspierającym pracę użytkowników systemu mPark.one, jest aplikacja mobilna. Przy jej pomocy użytkownik może monitorować, czy zaparkowany samochód posiada aktualny bilet parkingowy, a w przypadku jego braku – wydrukować wezwanie do zapłaty. Całość procedury zajmuje zaledwie kilka sekund i jest realizowane w procedurze automatycznej. Operator wykonuje zdjęcie tablicy rejestracyjnej zaparkowanego pojazdu, co pozwala na automatyczne rozpoznanie numerów rejestracyjnych. Na podstawie numeru rejestracyjnego sprawdzane są bazy systemów współpracujących i weryfikowana jest poprawność wniesienia opłaty za parking. Jeśli parkowanie jest opłacone – procedura się kończy, a jeśli nie – drukowane jest wezwanie.