Wojciech Harmansa, Dyrektor MZDiM, Urząd Miasta Bytomia

Miejski Zarząd Dróg i Mostów dla Miasta Bytomia potwierdza, iż firma LEA24 Sp. z o. o. zrealizowała w ramach zamówienia projekt pt. „Badanie i analiza funkcjonowania obszarów parkingowych w Bytomiu” w charakterze Wykonawcy.

W ramach projektu, Wykonawca przeprowadził badania w formule patroli pieszych, w wyznaczonych pętlach pomiarowych w dniach 22 – 27 czerwca 2020 na obszarach parkingowych zlokalizowanych w centralnej części Bytomia.