sped.pro

Przedmiot:

Budowa platformy SaaS do zarządzania firmami transportowymi i spedycyjnymi

Opis:

Zbudowaliśmy platformę SaaS służącą do zarządzania firmami spedycyjnymi i transportowymi. System został wyposażony w szereg narzędzi do komunikacji on-line pomiędzy uczestnikami platformy, do zlecania i przyjmowania zleceń. Aplikacja została przez nas zaprojektowana i wykonana od samego początku, a obecnie, na zlecenie klienta, jest przez nas obsługiwana.