Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

Przedmiot:

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania funduszem.

Opis:

Przedmiotem prac była budowa zintegrowanej platformy informatycznej umożliwiającej zarządzanie funduszem pożyczkowym. System obsługuje proces przyjmowania wniosków o pożyczkę wraz z wymaganymi dokumentami, wspiera prowadzenie analizy wniosków w oparciu o rozbudowany zestaw wskaźników finansowych, umożliwia obsługę zabezpieczeń dla pożyczek, obsługuje proces decyzyjny o udzielenie pożyczki przez komitet, aby w efekcie końcowym stworzyć automatycznie generowaną umowę pożyczki. W dalszej części aplikacja wspiera bieżącą obsługę pożyczek, umożliwia kontrolę terminowości spłat, wspiera komunikację z klientami, aż wreszcie ułatwia windykację. System posiada także narzędzia ułatwiające realizację raportów, w szczególności raportowanie do zewnętrznych podmiotów (menadżerów). Obsługuje także przebieg korespondencji wewnątrz firmy i archiwizację dokumentów fizycznych.