Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przedmiot:

Projekt i wykonanie innowacyjnego systemu do interaktywnej prezentacji informacji mapowych

Opis:

Wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziałem Nauk o Ziemi, przystąpiliśmy do realizacji projektu Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aplikacja ta to zbiór kilkuset interaktywnych map województwa, poświęconych różnym aspektom, począwszy od zagadnień ogólnogeograficznych, przez tematykę geologii, fauny i flory aż po kwestie społeczne i gospodarcze. Platforma została wyróżniona w europejskim konkursie na najbardziej innowacyjne projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej.