ASP Katowice

Przedmiot:

System organizacji konkursów sztuki realizowanych w ramach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Opis:

Platforma umożliwia prowadzenie naboru prac konkursowych, organizację selekcji prac i dopuszczanie ich do wystawy i konkursu, ułatwia pracę jury konkursowego, a także przyznawanie nagród i logistykę zwrotu prac. System umożliwia także pobieranie opłat od uczestników za udział w konkursie. Obecnie, w oparciu o aplikację, prowadzonych jest równolegle kilka konkursów organizowanych przez ASP w Katowicach.